Cheile Valisoarei

Cheile Vălişoarei este o rezervaţie naturală complexă (geomorfică şi botanică), de interes naţional, pe versanţii cheilor fiind întâlnite o serie de plante rare. Rezervația este situată pe teritoriul satului Vălişoara, comuna Livezile, jud Alba, la 14 km nord-vest de municipiul Aiud. Cheile Vălişoarei sunt străbătute de Pârâul Aiudului, afluent pe dreapta al Mureşului, alimentat permanent din zona carstică a Bedeleului.

Sculptate în calcare, cheile au o lăţime de 25-150 m şi o înălţime de 100-150 m și sunt dominate, pe dreapta, de Vârful Bogza (814m), iar pe stânga de Pleaşa Cornilor (860 m) şi Vârful Răchiş (775 m). În pereţii cheilor, pe ambii versanţi se găsesc peşteri și alte formațiuni carstice: lapiezuri, bolţi, arcade. Peșterile adăpostesc specii rare de nevertebrate și lilieci.

Vegetaţia este caracteristică fisurilor, fiind întâlnite specii care s-au adaptat pentru a se dezvolta în crăpăturile stâncilor, pe un teren sărac în humus. Puteți admira garofița albă de stâncă  (Dianthus spiculifolius), colilia (Stipa pucherrinea) sau feriguță (Asplenium ruta-muraria), specii rare și protejate de lege. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată de tufişuri de păducel, porumbar, pâlcuri de scoruș, păduri de stejar pufos, gorun şi carpen, păduri de fag.

În cadrul rezervaţiei, accesul se face doar pe poteca turistică, marcată cu punct roşu.